UKF200系列、外球面轴承、带方形座紧定套外球面球轴承

UKF200+H2300-带方形座紧定套外球面球轴承

内径 带座型号 L A J A1 A2 N Z B3 螺栓尺寸 轴承型号 座型号 带座重量
kg
20 UKF205+H2305 95 27 70 13 16 12 35.5 35 M10 UK205+H2305 F205 0.80
25 UKF206+H2306 108 31 83 13 18 12 39 38 M10 UK206+H2306 F206 1.10
30 UKF207+H2307 117 34 92 15 19 14 42.5 43 M12 UK207+H2307 F207 1.50
35 UKF208+H2308 130 36 102 15 21 16 46.5 46 M14 UK208+H2308 F208 1.90
40 UKF209+H2309 137 38 105 16 22 16 48.5 50 M14 UK209+H2309 F209 2.30
45 UKF210+H2310 143 40 111 16 22 16 50 55 M14 UK210+H2310 F210 2.60
50 UKF211+H2311 162 43 130 18 25 19 54.5 59 M16 UK211+H2311 F211 3.80
55 UKF212+H2312 175 48 143 18 29 19 61 62 M16 UK212+H2312 F212 4.50
60 UKF213+H2313 187 50 149 22 30 19 64 65 M16 UK213+H2313 F213 5.60
65 UKF215+H2315 200 56 159 22 34 19 71 73 M16 UK215+H2315 F215 7.10
70 UKF216+H2316 208 58 165 22 34 23 73.5 78 M20 UK216+H2316 F216 8.50
75 UKF217+H2317 220 63 175 24 36 23 77 82 M20 UK217+H2317 F217 9.90
80 UKF218+H2318 235 68 187 24 40 23 81.5 86 M20 UK218+H2318 F218 12.00
按产品字母分类:  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I   |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R   |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

轴承网络直营店:球磨机轴承  |  中大型调心滚子轴承  |  精密角接触球轴承  |  全陶瓷轴承  |  轧机轴承  |  轧机定位轴承  |  调心球轴承  |  英制非标圆锥滚子轴承