UELFC200系列、外球面轴承、带凸台圆形座偏心套外球面球轴承

UELFC200-带凸台圆形座偏心套外球面球轴承

内径 型号 D2 P J A2 N L H1 A1 D1 Z B1 S 螺栓尺寸 轴承型号 座型号 带座重量
kg
20 UELFC204 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 36.6 43.7 17.1 M10 UEL204 FC204 0.90
25 UELFC205 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 36.9 44.4 17.5 M10 UEL205 FC205 1.10
30 UELFC206 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 40.1 48.4 18.3 M10 UEL206 FC206 1.50
35 UELFC207 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 43.3 51.1 18.8 M12 UEL207 FC207 1.80
40 UELFC208 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 45.9 56.3 21.4 M12 UEL208 FC208 2.20
45 UELFC209 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 44.9 56.3 21.4 M14 UEL209 FC209 2.80
50 UELFC210 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 48.1 62.7 24.6 M14 UEL210 FC210 3.30
55 UELFC211 185 150 106.1 13 19 12 15 31 125 56.3 71.4 27.8 M16 UEL211 FC211 4.50
60 UELFC212 195 160 113.1 17 19 12 15 36 135 63.8 77.8 31 M16 UEL212 FC212 5.70
65 UELFC213 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 67.6 85.7 34.1 M16 UEL213 FC213 6.50
70 UELFC214 215 177 125.1 17 19 14 18 40 150 68.6 85.7 34.1 M16 UEL214 FC214 7.20
75 UELFC215 220 184 130.1 18 19 16 18 40 160 72.8 92.1 37.3 M16 UEL215 FC215 8.00
按产品字母分类:  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I   |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R   |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

轴承网络直营店:球磨机轴承  |  中大型调心滚子轴承  |  精密角接触球轴承  |  全陶瓷轴承  |  轧机轴承  |  轧机定位轴承  |  调心球轴承  |  英制非标圆锥滚子轴承